logo
  
 

  

    

 Óbudai Egyetem

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

    Tantárgy neve és kódja:             Automatika I. laboratórium                                 KMAAU12TND            

                                       

                                                 nappali tagozat                2016/17 tanév 1. félév

Szakok melyeken a tárgyat oktatják:          Villamosmérnöki szak 

 

Tantárgyfelelős oktató:         Dr Neszveda József


    

 

Oktatók:

   
    Bajusz Antal,   Csuka Antal,   Dr. Harkay Tamás,   Jakab István,   Náday György,   Dr Neszveda József,   
          

Heti óraszámok:                     Laborgyakorlat      2 óra

           

Számonkérés módja:              Évközi jegy

  

 

    Kreditérték:                          2


Tananyag:

Oktatási cél: Az Automatika I. tantárgy előadásain elhangzott vezérléstechnikai és szabályozástechnikai ismeretanyag elmélyültebb elsajátítása  laboratóriumi mérésekkel.  

 

Témakörök:

Eligazítás, laborrend ismertetés, követelményrendszer ismertetése. A Zelio vezérlő-relé fejlesztőszoftverének a megismerése és kezelésének elsajátítása. Alapszintű felhasználói program készítésének gyakorlása.


Elektronikus teszt. A leadandó feladat:  (Z)

  

    A MATLAB program megismerése. Az alapszintű alkalmazások és a fejlesztői környezet megismerése, a programkezelés gyakorlása             egyszerűbb feladatok megoldásával. A programdokumentáció készítésének gyakorlása.

Alaptagok  és  azok  összetétele.  Ősszetett tagok

A MATLAB program megismerésének folytatása és a SIMULINK felület megismerése. A zárt szabályozási kör minőségi jellemzői.

Elektronikus teszt. A leadandó feladat:  (M1)

    Jelátviteli tagok idő- és frekvenciatartománybeli vizsgálat. Származtatott jelátviteli tagok.

Elektronikus teszt. A leadandó feladat:   (M2)

PTn eredő szakaszból és PIDT1 szabályozóból álló zárt szabályozási kör modellezése. Stabilitás vizsgálat, minőség vizsgálat (pólushelyettesítéssel, megadott fázis tartalékkal).
 

Mintafeladatokon önbeálló és integráló jellegű szakaszok PI és PDT1 kompenzálásának bemutatása az eredő szakasz átviteli függvényének Bode diagramja alapján.

Elektronikus teszt. A leadandó feladat:   (M3)

Önálló kompenzálási feladat.

 

Mintafeladatokon önbeálló és integráló jellegű szakaszok kompenzálásának bemutatása az eredő szakasz átmeneti függvénye alapján.

Elektronikus teszt. A leadandó feladat:   (M4)

Önálló kompenzálási feladat 2.

 
Pótmérések.

Félévközi követelmények


Az aktuális követelményrendszer a Műszertechnikai És Automatizálási Inézet hivatalos honlapján található:
                          http://mai.kvk.uni-obuda.hu/mai/subject

Irodalom:

Kötelező: Neszveda J. Automatika I. Példatár, BMF KVK Elektronikus jegyzet 2011.

 

Ajánlott:

Gecsey László - Neszveda J.: Automatika I. laboratórium” jegyzet BMF KVK 2042                      Budapest, 2007

A http://mai-aut.kvk.uni-obuda.hu/ , www.schneider-electric.hu és a www.mathworks.com weboldalak látogatása.

 

 

 

Készítette:                                                                                         Elfogadta:

 

 

 

Dr. Neszveda József                                                                         dr. Schuster György PhD.

tantárgyfelelős sk.                                                                                        igazgató sk.

 

 

 

Valid XHTML 1.0 

© 2009 BMF-KVK-MAI Automatika laboratórium